Programma Serie 2

‘Communicatie met jezelf’

In Serie 2 richten we ons op de communicatie met jezelf. In de NLP Practitioner heb je een heleboel interventies geleerd die in je dieptestructuur een verandering teweeg hebben gebracht. In deze serie 2 gaan we al die interventies nog eens opfrissen. Wanneer doe je ze ook alweer? Welk effect hebben ze?

We starten deze serie met een webinar en pas de tweede bijeenkomst is een persoonlijke oefenavond. Tijdens deze oefenavond is er ruimte voor jouw persoonlijke doelen. Deze gaan we inventariseren en vormen de input voor de rest van jouw programma.

Serie 2: ‘Communicatie met jezelf’
webinar 1 Doelen bereiken
(Centraal voorstellen, neurologische niveaus, pyramide van Dilts als veranderingsmodel, outcome model)
oefenavond Wat houdt je tegen
(Kennismaken, inventarisatie van behoefte, present state, basis aannames, aandachtsvelden, ankeren, hulpbronnen verzamelen)
webinar 2 Wat is belangrijk voor je
(Chunken, denkrichtingen, match/mismatch, Model van de Wereld, Sort by Self/Sort bij Other, evaluatie filters/criteria)
webinar 3 Balans in jezelf
(Perceptuele posities, herkaderen, delenwerk, integrating polarities, spatial refraiming)
webinar 4 Wat doe je
(Submodaliteiten, Contrast analyse, Zwiep, 6-step-refraiming, chaining)

Serie 2.1 start op woensdag 12 september
woensdag 12 september 20:00 – 21:00 webinar 1: “doelen bereiken”
woensdag 19 september 19:30 – 22: 00 oefenavond “wat houdt je tegen”
woensdag 17 oktober 20:00 – 21:00 webinar 2: “wat is belangrijk voor je”
woensdag 7 november 20:00 – 21:00 webinar 3: “Balans in jezelf”
woensdag 28 november 20:00-21:00 webinar 4: ‘wat doe je”

Serie 2.2 start op woensdag 28 november
woensdag 28 november 9:00 – 10:00 webinar 1: “doelen bereiken”
woensdag 12 december 9:00 – 11:30 oefenochtend “wat houdt je tegen”
woensdag 9 januari webinar 2: “wat is belangrijk voor je”
woensdag 23 januari webinar 3: “Balans in jezelf”
woensdag 6 februari webinar 4: ‘wat doe je”

Aanmelden voor dit NLP Opfris programma ‘Communicatie met jezelf’  kan via de aanmeldformulier.