‘Communicatie met de ander’

Het programma van Serie 1 behandeld alle NLP Practitioner onderwerpen die vooral betrekking hebben om jouw communicatie met de ander. We nemen de verschillende technieken door zodat je weer weet ‘wat wat is’. Je zult de verschillende technieken weer in je aandacht krijgen en helder hebben wanneer je wat kunt inzetten.

Het programma beslaat ongeveer 2 maanden. Gedurende deze periode oefen je actief met de stof. Tijdens het webinar delen we de ervaringen die je in de weken ervoor hebt opgedaan. Door middel van cases die iedereen kan inbrengen wordt de stof levendig en vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Serie 1: ‘Communicatie met de ander’
oefenavond Uitgangspunt
kennismaking, inventarisatie behoeft, basisaannames NLP, neurologische niveaus, fysiologie van uitmuntendheid
webinar 1 Waarnemen
(Communicatiestructuur, communicatie proces, Model van de Wereld, waarnemingsfilters, aandachtsvelden, Sort by Self/Sort bij Other, Kalibreren)
webinar 2 Contact maken met de ander
(Rapport, SBS/SBO, backtrack, matchen, pace & lead, T.O.T.E)
webinar 3 Aansluiten bij de ander
(Chunken, Denkrichtingen, match/mismatch patronen, evaluatiefilters, perceptuele posities, predikaten, leadsystem)
webinar 4 Gericht communiceren
(Metamodel, outcomemodel)

De data voor Serie 1: ‘Communicatie met de ander’ zijn: 

Serie 1.1 pilot:
6 juni 19:15 – 21:30 webinar 1 : oefenavond (in Hengelo)
20 juni 20:00 – 21:00 webinar 2 : “Waarnemen”
4 juli 20:00 – 21:00 webinar 3 : “Contact maken met de ander”
18 juli 20:00 – 21:00 webinar 4 :”Aansluiten bij de ander”
25 juli 20:00 – 21:00 webinar 4 :”Gericht communiceren”

Serie 1.2 start op dinsdag 11 september
dinsdag 11 september 19:15 – 21:30 oefenavond
dinsdag 25 september 20:00 – 21:00 webinar 1 :”Waarnemen”
dinsdag 9 oktober 20:00 – 21:00 webinar 2 :”Contact maken met de ander”
dinsdag 30 oktober 20:00 – 21:00 webinar 3 :”Aansluiten bij de ander”
dinsdag 13 november 20:00 – 21:00 webinar 4 :”Gericht communiceren”

Serie 1.3 start op woensdag 19 september
woensdag 19 september 9:00 – 11:30 oefenochtend
woensdag 3 oktober 9:00- 10:00 webinar 1; ”Waarnemen”
woensdag 17 oktober 9:00 – 10:00 webinar 2 :”Contact maken met de ander”
woensdag 31 oktober 9:00 – 10:00 webinar 3 :”Aansluiten bij de ander”
woensdag 14 november 9:00 – 10:00 webinar 4 :”Gericht communiceren”

Aanmelden voor dit NLP Opfris programma kan via de aanmeldformulier.